Eftersom vi respekterar din rätt till integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Läs mer om varje kategori här nedan och ändra standardinställningarna som du vill. Tänk på att om du blockerar vissa typer av cookies kan det påverka vår möjlighet att leverera våra tjänster till dig, och att förbättra dem. När du är klar klickar du på "Tillåt alla" eller "Tillåt". Kom ihåg att du alltid kan ändra dig senare. Om du vill veta mer om cookies och varför vi använder dem kan du besöka sidan med vår cookie-policy

Leveranstid 2-5 arbetsdagarKostnadsfritt byteFRI FRAKT over 800krDörr til dörr LEVERANS30 dagars ångerrätt
Vilkår

Handelsförhållanden

Välj vilken kundtyp du tillhör:

Villkor för privatkunder

Leverans och transport

Leverans av varor från Milker anses gjord när kunden mottagit varan.
Leveranstid: vanligtvis inom 3 dagar, men i särskilda fall upp till 7 dagar (order som lämnas på fredagar efter 13.00 fram till måndag kl. 8.00 sändes på måndagen).

Frakt

Transporten av varorna sker med det fraktsätt som valts. Fraktpriserna framgår av ordern.

Utlandsbeställning

Vi sänder över hela världen. Priset för frakten kommer vid varje tillfälle att framgå på beställningen.

Pris och betalning

I denna butik kan du beställa dina varor online och betala direkt med :Dankort, Eurocard, Visa, Visa Electron, ViaBil, JBC, Klarna samt PayPal. Detta görs efter att du beställt,. Gör ditt val av betalningsmetod och följ instruktionerna. Betalning med betalkort är säkert. Du har nämligen möjlighet att avvisa en betalning när du får ditt bankuttdrag. Du har ingen självrisk i händelse av att ditt kort missbrukas i en internetbutik som använder SSL (Secure Socket Layer) i sitt betalningssystem. (Du är därmed bättre skyddad än i den fysiska världen där du har en självrisk på DKK 1.200när ditt bankkort missbrukas ). De data som du skickar i samband med inköp och som betalas med kreditkort är krypterad (SSL) och det är bara PBS som kan läsa dem. Varken Milker eller andra har möjlighet att läsa din information. Det kan aldrig dras ett större belopp än vad du har godkänt vid köpet. I händelse av att hela ordern inte kan levereras drar Milker bara beloppet för den mängd varor som levereras. Alla priser hos Milker - på web-adressen http://www.milker.dk - är inkl. moms.

Faktura

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du har fått din beställning.

  • Få alltid din beställning innan du betalar
  • Betalningstid - alltid minst 14 dagar
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
  • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
  • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
  • Möjlighet till delbetalning**
Villkor för faktura

Delbetalning

Du kan ansöka om att betala i din egen takt eller betala ett fast belopp per månad. När du delbetalar med Klarna gäller alltid följande:

  • Du får hem varan innan du betalar
  • Du samlar alla dina köp på en månadsfaktura
  • Du betalar i din egen takt eller ett fast belopp per månad
Villkor för delbetalning

Avbokning

Milkers erbjuder 14 dagars öppet köp, gäller från den dag du fått dina varor. Du är skyldig att returnera varorna i samma skick, kvantitet och förpackning som de mottagits. Du kommer själv att bära kostnaderna i samband med returen om du returnerar hela eller en del av ordern. Om du vill byta en vara står Milker för dina portokostnader för att återsända varorna till Milker (men bara upp till 80 kr). Sänd en bild eller kopia av din kvitto till info@milker.dk ange även ditt ordernummer.Och kom ihåg att alltid skicka med leverans vid dörr, då vi inte har möjlighet att hämta paket på postkontoret. Returnerar du en order eller delar av den så att det ursprungliga orderbeloppet kommer ner under den fraktfria gränsen och du inte önskar att byta varan, är vi tvungna att dra av fraktpriset från det belopp vi tillgodogör ditt konto. Var uppmärksam på att det inte är möjligt att returnera underkläder med bruten plombering.

Butiksupplysning

Lager (Adressen varorna skall returneras till):

Milker
Att.: Birgitte
Dyrehavevej 8 st. tv
DK-2930 Klampenborg

Kontor/showroom:

Milker
Dyrehavevej 8, St.th
DK-2930 Klampenborg
Tlf.: +45 70211150
E-mail: info@milker.dk
CVR.nr.: 27534600

Returadress :

Prime Cargo A/S
Milker
Greve main 17
DK-2670 Greve

B2B försäljning och leveransvillkor för MILKER

Milker, Dyrehavevej 8, Cvr-nr: 27 53 46 00 (i fortsättningen nämnt som MILKER) försäljnings och leveransvillkor gäller över andra sådana eller liknande villkor från en kund . Detta gäller för alla beställningar, om inte undantag uttryckligen avtalats skriftligen. Försäljnings och leveransvillkor kan ändras när som helst och utan förvarning.

Kunden försäkrar att ha läst, förstått och accepterat dessa villkor.

För maximal säkerhet och för korrekt och snabb orderhantering rekommenderar vi att du använder Milkers återförsäljarwebbplats. Här finns en löpande uppdatering över varulagret från vilken du kan beställa för omedelbar leverans. Där kan du även förbeställa varor för nästa säsong.

Om Milker inte redan har givit dej tillgång till B2B-webbplatsen kan du få tillgång via denna länk.

Minsta ordersumma

Milker accepterar endast beställningar från återförsäljare/professionella inköpare på över DKK 3.500/ EUR 500 om inte annat avtalats. För order under denna gräns förbehåller Milker sig rätten att kräva förskottsbetalning innan leverans. För beställningar över DKK 50.000, förbehåller Milker sig rätten att kräva en betalning på 50% av ordervärdet omedelbart före leverans. För resten av ordervärdet samt för order där annat avtalats tillämpas de betalningsvillkor som överenskommits mellan Milker och kund. Om inget annat avtalats gäller Milkers normala betalningsvillkor :30 dagar netto.

1. Orderbekräftelse

Slutligt avtal om försäljning och leverans ingås först när Milker har bekräftat beställningen skriftligen. Ordern accepteras, förutsatt att varorna finns tillgängliga. I händelse av oförutsedda händelser eller otillfredsställande kreditupplysningar om kunden framkommit efter orderns accepterande kommer Milker utan ansvar vara berättigad att annullera varje order eller kräva förskottsbetalning, bankgaranti eller annan lämplig säkerhet.

Varje ändring av beställning från kundens sida skall avtalas mellan kunden och Milker. Den skall vara skriftligt bekräftad av båda parter. Ändring av beställning som sker efter 14 dagar kan inte utföras. Vid avbeställning av order efter 14 dagar är Milker berättigad till 30% av orderns värde.

2. Leveransvillkor, leverans och förseningar.

ICC Incoterms 2000 ex. works MILKERs lager, C/o Prime Cargo, Greve Main 17, DK-2670 Greve, Danmark, om inte annat i undantagsfall avtalats och uttryckligen framgår på orderbekräftelsen. Under vissa omständigheter kan MILKER bistå med att arrangera leveranser av varor. Detta skall , vid varje tillfälle , avtalas skriftligen och accepteras av MILKER .Kunden står alltid för alla omkostnader. MILKER producerar varor både innanför och utanför EU. Alla kostnader som tillkommer vid leverans, även tullkostnader betalas alltid av kunden. Vid beställning kan kunden be MILKER om varans ursprung med tanke på att inräkna meromkostnader i återförsäljningspriset . På beställningar från Danmark förekommer inga ytterligare omkostnader såsom tull eller liknande. Det angivna priset på återförsäljarsidan är det då det slutgiltiga priset.

Leveranstiden framgår av orderbekräftelsen. MILKER har rätt att skjuta upp leveransen i fyra veckor och skall i så fall omgående skriftligen underrätta kunden. Vid force majeure (se nedanstående) kan leveransen dock skjutas upp tills möjlighet för handel och transport normaliserats.

3. Betalning, ränteberäkning och dröjsmålsränta.

Som standard kräver Milker betalning från nya kunder innan varorna sänds. Detta gäller alla beställningar inom de tre första säsongerna, om inte annat avtalats. Annars 30 dagar från fakturadatum, om inte annat avtalats. Vid utebliven betalning tillkommer 2% ränta på varje påbörjad månad, gällande från förfallodagen. MILKER kan skriftligen skjuta upp leveranser och annullera order om kunden har innestående skulder eller ha haft.

4. Äganderätt.

Alla varor är MILKER’s egendom, tills hel betalningen skett fullt ut. Alla kostnader i samband med tillämpningen av äganderättsförbehåll ligger hos kunden.

5. Reklamation och befogenheter

Reklamation på varor och defekter uppkomna vid leverans måste vara skriftliga och dokumenteras och mottagas av Milker inom 8 dagar efter leverans. Vid inga synliga skador skall reklamation göras på ett liknande sätt. Milkers är inte skyldig att ta emot reklamation mer än 3 månader från leverans. Makulering av order kan bara ske av de objekt som är försenade eller defekta vid leverans. All reklamation måste vara specifik, dokumenteras och korrekt beskrivet i reklamationen. Returnering av varor kan inte ske utan att det accepterats av Avkastning kan inte ske utan föregående godkännande av MILKER.

6. Ansvarsfrihet (Force Majeure)

Milker är inte ansvarig för kunden när force majeure liknande omständigheter inträffar efter orderbekräftelse och som förhindrar eller försenar genomförandet av avtalet. Vid force majeure har Milker rätt att uppskjuta leveransen tills hindren har upphört eller alternativt utan ansvar häva avtalet helt eller delvis. Om det ovanstående gör att leveransen skjuts upp mer än 6 månader kan kunden fritt och utan ansvar annullera ordern.

7. Ansvarsbegränsning

Milkers är i lagliga överenskomna villkor, inklusive produktansvar, inte ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller förluster i allmänhet. Vid uppsägning kan således endast en maximal återbetalning ske av den skatt som betalats för den försenade eller defekta delen av beställningen.

8. Jurisdiktion

Avtalet omfattas av dansk lag, förutom dom internationella privaträttsliga regler som alltid är gällande. Internationella köplagen(CISG) skall inte tillämpas. Som behörig domstol och relevanta tingsrätt är den som befinner sig närmast Milkers huvudkontor. Milker har dock rätt att kräva att varje tvist skall lösas genom skiljeförfarande vid det Danske skiljedomsinstitutet eller skiljedomstol (Voldgiftsretten )enligt den internationella handelskammaren (ICC). Den skall vara i Danmark och processspråket ska vara danska.